GRUPPETERAPI

Fra 6 måneder

Gruppeterapi er beregnet for hunder og eiere med spesielle utfordringer i hverdagen.


Tanker og følelser er sterkt knyttet sammen med handlingene vi foretar oss. Slik er det for oss mennesker, men også for våre hunder. Det er først når det oppstår ubalanse, at disse tankene og følelsene ikke alltid hjelper oss, og i verstefall kan gi grobunn til en hel del uhensiktsmessige handlinger og mønstre. En konfliktfylt relasjon mellom hund og eier, kan være svært krevende for begge parter - det er vondt og ikke føle seg forstått.


Det er her konseptet gruppeterapi, kommer inn.


Tidligere i Frøken DogNanny, ble hunder med utfordringer trent av instruktøren selv, før de senere ble satt sammen i tilpassede turgrupper. Erfaringsmessig er dette noe hundene hadde stort utbytte av. Ikke bare fikk de være en del av et fellesskap uavhengig av egne begrensninger - de fant også en enorm støtte og styrke i de andre gruppemedlemmene, gjennom sin egen prosess. Med en liten vri, fortsetter samme konsept, men denne gangen skal eierne selv være med.


Med forståelse, støtte og riktig faglig veiledning i prosessen, kan veien gjennom utfordringene være en fantastisk reise.Mål:

  • Styrke relasjon mellom hund og eier 
  • Løse utfordringer
  • Skape tillit til seg selv, egen hund og andre
  • Jobbe selvstendig og sammen i gruppe mot et felles mål
  • Mestringsfølelse


Innhold:

  • Kursvarighet ca. 2 timer 
  • Praktisk trening med teori 
  • Individuell oppfølging Kurset passer spesielt for dere med utfordringer knyttet til andre mennesker og hunder. Gruppedeltakerne blir satt sammen etter nøye vurdering, slik at alle får best mulig nytteverdi av kurset og hverandre. Kursinnholdet kan variere fra gruppe til gruppe, og legges opp i forhold til de aktuelle problemstillingene.
Maks 5 deltakere per gruppe.

Sted: Groruddalen skole, Oslo


Pris: 1250,-