Kursoversikt


Her finner du en oversikt over hvilke kurs Frøken DogNanny har å tilby. Det vil åpne opp for påmelding når de aktuelle kursene er tilgjengelige.

VALPEKURS

2 - 6 måneder

Valpetiden er første steg inn i den store voksenverden. Valpen utvikler seg raskt, og det er i løpet av denne utviklingen, at det er spesielt viktig å legge føring for gode vaner til senere. Det er mange ting som skal på plass for å oppnå en veloppdragen og harmonisk hund - kunnskap, innsats og engasjement. Dette starter på valpeskolen. 


I løpet av valpekurset blir dere utstyrt med de grunnleggende verktøyene som skal til, for et best mulig utgangspunkt til å lykkes videre sammen i livet. Kurset er basert på positive innlæringsmetoder, samarbeid og relasjonsbygging.           


Dere lærer:

 • Kontakt
 • Lek og belønning
 • På plass
 • Sitt
 • Dekk/ligg
 • Bli
 • Innkalling
 • Gå pent i bånd
 • Sosialisering og miljøtrening


Mot slutten av siste kursdag, vil det bli avholdt en avslutningsseremoni med utdeling av diplom for fullført kurs.


Valpekurset går over 8 kursdager (av 1,5 t) - 2 ganger per uke.

Maks 8 deltakere per kurs.

Sted: Groruddalen, Oslo


Pris: 2000,-

GRUNNKURS

Fra 6 måneder

Grunnkurs er steget etter fullført valpekurs, eller for hunder fra 6 måneder og oppover som aldri har vært på kurs tidligere.


I løpet av grunnkurset blir dere trygge i utførelsen av de grunnleggende øvelsene. Det vil bli stilt høyere krav til samarbeid mellom hund og fører i utfordringene som blir gitt, og relasjonen styrkes gjennom å lykkes - trygghet, samspill og mestring. Kurset er basert på positive innlæringsmetoder, samarbeid og relasjonsbygging.


Dere lærer:

 • Kontakt
 • Lek og belønning
 • På plass
 • Lineføring
 • Sitt
 • Dekk/ligg
 • Stå
 • Bli
 • Innkalling
 • Sosialisering og miljøtrening


Mot slutten av siste kursdag, vil det bli avholdt en avslutningsseremoni med utdeling av diplom for fullført kurs.


Grunnkurset går over 8 kursdager (av 1,5 t) - 2 ganger per uke.

Maks 8 deltakere per kurs.

Sted: Groruddalen, Oslo


Pris: 2000,-

GRUPPETERAPI

Fra 12 måneder

Gruppeterapi er beregnet for hunder og eiere med spesielle utfordringer i hverdagen.


Tanker og følelser er sterkt knyttet sammen med handlingene vi foretar oss. Slik er det for oss mennesker, men også for våre hunder. Det er først når det oppstår ubalanse, at disse tankene og følelsene ikke alltid hjelper oss, og i verstefall kan gi grobunn til en hel del uhensiktsmessige handlinger og mønstre. En konfliktfylt relasjon mellom hund og eier, kan være svært krevende for begge parter - det er vondt og ikke føle seg forstått.


Det er her konseptet gruppeterapi, kommer inn.


Tidligere i Frøken DogNanny, ble hunder med utfordringer trent av instruktøren selv, før de senere ble satt sammen i tilpassede turgrupper. Erfaringsmessig er dette noe hundene hadde stort utbytte av. Ikke bare fikk de være en del av et fellesskap uavhengig av egne begrensninger - de fant også en enorm støtte og styrke i de andre gruppemedlemmene, gjennom sin egen prosess. Med en liten vri, fortsetter samme konsept, men denne gangen skal eierne selv være med.


Med forståelse, støtte og riktig faglig veiledning i prosessen, kan veien gjennom utfordringene være en fantastisk reise.Mål:

 • Styrke relasjon mellom hund og eier 
 • Løse utfordringer
 • Skape tillit til seg selv, egen hund og andre
 • Jobbe selvstendig og sammen i gruppe mot et felles mål
 • MestringsfølelseForutsetning for å delta i gruppeterapi:

 • Gjennomført minimum en privattime


Gruppedeltakerne blir satt sammen etter nøye vurdering, slik at alle får best mulig nytteverdi av kurset og hverandre. Kursinnholdet vil variere fra gruppe til gruppe, og legges opp i forhold til de aktuelle problemstillingene.


Mot slutten av siste kursdag, vil det bli avholdt en avslutningsseremoni med utdeling av diplom for fullført kurs.


Gruppeterapi går over 8 kursdager (av 1,5 t) - 2 ganger per uke.

Maks 5 deltakere per gruppe.

Sted: Groruddalen, Oslo


Pris: 2000,-