Tjenester

2016 © Frøken DogNanny - Alle rettigheter reservert | Org.nr.: 914716802 MVA | Tlf. 479 01 758 e-post: madeleine@froken-dognanny.no

Månedsavtale

Dette er et tilbud til deg som ønsker fast mosjonering, trening og aktiviserting av din hund. Du velger selv hvor mange dager i uken som er ønskelig, og det tilbys alt fra 1-5 dager i uken. Lufteturerene har en varighet på 60-90 minutter - dette betyr at hunden er ute i aktivitet minimum 60 minutter per gang. For at hver enkelt hund skal få mest mulig glede av tjenesten, luftes kun 2-5 hunder sammen. Hunder som av ulike årsaker ikke kan delta i fellesskap med andre hunder, blir luftet alene.

 

Turene vil være av variert innhold - mosjon, samt aktivisering i form av lek, svømming, sykling, lydighetstrening, triks, spor/søk og sosialisering med andre hunder. Turene planlegges og tilrettelegges i samarbeid med eier på forhånd, slik at hundens individuelle behov kan møtes på best mulig måte.

 

For deg som ikke har behov for fast avtale, kan enkelt-turene være et flott alternativ om noe uforutsett skulle skje. Lufteturene har en varighet på 60 minutter.

 

 

Enkelt-turer